Stacks Image 51

Välkommen

Jag tar emot personer i alla åldrar som vill gå i individualterapi. Anledningarna kan variera för den som söker mig för samtal. Du kanske vill arbeta med relationsproblem och därmed förstå dig själv bättre i relationen till andra? Kanske upplever du svårigheter med känslomässig närhet och innerst inne önskar ha känslomässigt fördjupade relationer? Befinner du dig i en kris eller känner dig nedstämd? Svårt att sätta gränser? Har du ångest och/eller upplevt trauma som du tror bidrar till beteendemönster som du inte mår bra av men är svåra att bryta? Kanske upplever du tomhet, meningslöshet eller olust som du inte känner igen sedan tidigare?

Psykoterapi

Att gå i psykoterapi kan vara en början till att förstå upprepade problem som är svåra att lösa på egen hand. I terapin kan du tillsammans med mig undersöka möjligheter till förändring. Jag arbetar uteslutande utifrån ISTDP vilket innebär att du får chansen att identifiera och ge uttryck för dina känslor dvs lära känna dig själv på ett annat plan än på det intellektuella. Du ges möjlighet att möta känslor som du kanske under lång tid omedvetet arbetat för att undvika. På så sätt finns goda chanser för dig att ”komma vidare” och ”sluta älta” händelser och relationer i ditt liv och därmed komma till försoning och acceptans.

Stacks Image 53
Stacks Image 55

Behandlingsupplägg

Min rekommendation är att vi initialt träffas vid ett tillfälle (på mottagningen alt online) så att du har möjlighet att pröva på hur det känns att tala om dig själv tillsammans med mig. Jag får då även tillfälle att bedöma om jag tror mig kunna vara till hjälp eller om jag kan hänvisa dig vidare. Målet är att du under första samtalet skall kunna finna ett inre känslomässigt fokus för fortsatta samtal, dvs samtalen fokuserar kring hur dina känslor (eller brist på känslor) påverkar dina livsval och relationer. Antal gånger varierar och beror bl a på dina behov, din vilja till förändring och symtombild.

Välkommen till ett första samtal!