Stacks Image 16

ISTDP

ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) är idag en alltmer vanligt förekommande psykoterapeutisk arbetsmetod som har växande forskningsstöd (istdpsweden.se). Fokus ligger på att blottlägga försvarsmekanismer som med tiden kommit att hindra oss att vara i kontakt med våra känslor. Försvaren kan leda till att vi vidmakthåller beteenden som då snarare bygger på undvikanden än på det vi själva känner och vill göra med våra liv och våra relationer. Att agera utifrån undvikanden kan leda till nedstämdhet, ångest, grubblerier och fortsatta undvikanden. Ofta finns det en mer eller mindre medveten längtan hos oss alla att kunna acceptera och ge uttryck för våra känslor i våra relationer. Det kan dock vara smärtsamt och ovant att väcka känslor till liv och dessutom dela dem med någon annan. Därför bygger hela behandlingen på att anpassa denna efter dina förutsättningar. Min kompetens och erfarenhet är i det sammanhanget din trygghet.