OM

Erfarenhet

  • 2008 - 2009 Öppenpsykistrisk mottagning, Hjo (PTP-tjänst)
  • 2009 - 2016 Öppenpsykiatrisk mottagning, Kungsbacka
  • 2016 - 2020 Närhälsan Sexualmedicinskt centrum, Göteborg
  • 2021 - Privat psykologmottagning, Stockholm
Stacks Image 52

Utbildningar

  • 2003 - 2008 Psykologprogrammet Lunds Universitet (lu.se)
  • 2011 - 2014 Psykoterapeutprogrammet Stockholms Universitet (su.se)
  • 2014 - 2017 Certifierad Istdp-terapeut (Kursledare Tobias Nordqvist) (istdpsweden.se)
  • 2018 - 2019 Metodkurs i klinisk sexologi (Ersta Sköndal Bräcke Högskola) (esh.se)
  • 2019 - 2020 Traumautbildning Specialistförordning för Psykologer (vgregion.se)
Stacks Image 20
Öppenpsykistrisk mottagning

Under mina verksamma år inom specialistpsykiatrin arbetade jag med psykiatriska tillstånd som t ex ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi, tvångssyndrom och livskriser av olika slag. Arbetet innefattade även bedömningar, diagnostik och utredningar med olika frågeställningar som t ex autism, uppmärksamhetsstörning, intellektuell funktionsnedsättning och olika personlighetssyndrom.

Sexualmedicinskt Centrum

Inom Primärvården arbetade jag på en specialiserad mottagning för sexuella dysfunktioner. Det kunde bl a handla om nedsatt libido, erektil dysfunktion, smärttillstånd i samband med sex eller behandling av sexualitet som skadade personen själv eller någon i dess närhet. Sexuella symtom till följd av sexuella övergrepp var vanligt förekommande men även personer som tappat kontrollen samt tänjt på sina gränser vid t ex porrkonsumtion.

Stacks Image 29
Stacks Image 60
Integritet

Jag har tystnadsplikt och är skyldig att föra journal. Mina legitimationer är utfärdade av Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se) och är därmed din trygghet. Jag är medlem av Sveriges Psykologförbund (psykologforbundet.se) samt Svenska föreningen för ISTDP (istdpsweden.se).